Žádný problém nedokáže odolat útoku vytrvalého přemýšlení, zvlášť když na to přemýšlení nejste sami. Voltaire

 

Tým CENTRA KRÁTKÉ TERAPIE (CKT)

 

Každý člověk je jedinečný, což platí i o terapeutech, kteří tvoří tým Centra Krátké terapie (CKT). Máme různé vzdělání (psychologie, poradenství apod.), různé dlouhodobé terapeutické výcviky a kurzy, různé zkušenosti s různými klienty, různé styly práce... I když jsme různí, jedno máme společné - svou práci děláme rádi a máme dobré výsledky (tj. klienty, kteří jsou s našimi službami spokojení). Samozřejmě neumíme pomoci každému - kdybychom to uměli, s radostí bychom zbavili celý svět všeho trápení, což nelze. Na druhou stranu se nám občas podaří pomoci i lidem, nad nimiž jinde i odborníci "zlomili hůl" a jejichž situace se jevila beznadějná.
A ještě jedna věc nás spojuje - být součástí širšího týmu lidí, profesionálů, kteří mají dobré výsledky a dokonce učí novou generaci terapeutů, nabízí obrovskou příležitost k neustálému učení a zlepšování se a tím i k nabízení lepších služeb svým klientům.
Nabízíme zde alespoň krátkou informaci o každém z nás:

 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Terapeut, certifikovaný reteaming kouč, supervizor a lektor; absolvoval Ph.D. studium sociální práce a Ph.D. z klinické psychologie, absolvoval komplexní 750h psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu (ISZ), kurzy hypnózy (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a četné další výcviky a kurzy; je certifikovaný hypnoterapeut.
E-mail:   leos.zatloukal@dalet.cz  
Telefon: (+420) 732 846 211 
Profesní životopis (.pdf)

 

Mgr. Bc. Pavel Vítek

Terapeut, člen a supervizor České asociace pro psychoterapii (ČAP), certifikovaný reteaming a kids'skills kouč, absolvent komplexního vzdělávání ACTP v Brief coachingu, supervizor a lektor komplexních psychoterapeutických výcviků a současně  supervizmích a koučovacích výcviků, absolvent magisterského studia Charitativní a sociální práce, specializace Řízení v sociálních službách a bakalářského studia andragogiky a personálního managementu, absolvent komplexního 750h výcviku v systemické terapii a četných dalších výcviků a kurzů. Má více než 25-letou praxi v oblasti pomáhajíích profesí a vzdělávání dospělých, mnoho let pracoval terapeuticky především s lidmi, kteří prožívají trápení spojená se ztrátou zaměstnání a rozvojem své kariéry a svým profesním uplatněním (kariérové poradenství).

E-mail: pavel.vitek@dalet.cz
Telefon: (+420) 777 800 346 
Web: www.pavel-vitek.cz
Profesní životopis (.pdf)

 

PhDr. Daniel Žákovský

Terapeut, certifikovaný reteaming kouč, supervisor a lektor, vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvoval výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a část výcviku v systemické terapii (SKT Liberec – MUDr. Chvála, PhDr. Trapková), publikuje v odborných časopisech.
Poskytuje konzultace v Kroměříži.
E-mail: daniel.zakovsky@dalet.cz
Telefon: (+420) 737 618 038
Profesní životopis (.pdf)