Nemůžeme řešit problémy používáním stejného způsobu myšlení, jaký jsme používali, když jsme je vytvářeli. Albert Einstein

 

Jakým způsobem pracujeme

 

Naším hlavním východiskem je přístup zaměřený na řešení, který patří mezi významné etablované přístupy v poradenství a terapii. Ukazuje se, že jej lze s úspěchem využít při práci s nejrůznějšími klienty, včetně těch, kteří trpí potížemi, které odborníci vnímají jako nejzávažnější (např. "schizofrenie", "závislosti" na alkoholu, drogách..., apod.).

Zakladatel přístupu zaměřeného na řešení, Steve de Shazer (viz obrazek), trefně popisoval tento přístup slovy: „Když chcete otevřít zamčené dveře, nepotřebujete podrobnou analýzu zámku, ale klíč, který do zámku pasuje.“ .

 
 
 

Specifika našeho způsobu práce lze shrnout do několika bodů:

  • místo detailních analýz příčin problémů detailně zkoumáme možnosti a zdroje pro pozitivní změny - vycházíme ze zkušenosti, že sebelepší analýza příčin problému většinou neříká nic o tom, jak problém řešit,
  • místo předpřipravených rad hledáme společně s klienty, co by mohlo pomoci právě jim v jejich konkrétní situaci,
  • místo nekonečné šňůry terapeutických sezení se zaměřujeme na to, aby nás naši klienti přestali potřebovat co nejdříve,
  • místo aplikace nějakých všeřešících psychologických "technik" a "triků" se snažíme o partnerskou spolupráci a tvořivost.

Podrobnější informace o našem způsobu práce, včetně příběhů z praxe, lze nalézt i v našich článcích.

 

 

Terapie, poradenství, psychologické poradenství, psychoterapie, poradenství pro rozvoj osobnosti, ...

 

Mohli bychom se zde zabývat definicemi a popisy jednotlivých pojmenování. Známe jich dost. To však pro nás není v tuto chvíli a pro naši nabídku pomoci pro naše klienty důležité. Ať již budeme našim konzultacím říkat terapie, poradenství, psychologické poradenství, či psychoterapie nebo poradenství pro rozvoj osobnosti, nebo nějak jinak, není toto pojmenování podstatné. Podstatné je, že vždy od nás můžete při našich konzultacích očekávat maximální zájem o vás a o to, s čím za námi přicházíte, naši maximální snahu pomoci vám a využít naše profesionální znalosti a dovednosti pro úspěch naší společné práce. Můžete se spolehnout na naši diskrétnost a etiku. Vždy se budeme snažit, abychom pro vás byli užiteční a současně, aby jste se při naší spolupráci cítili dobře a bezpečně.
Vy a vaše témata nás zajímáte, těšíme se na setkání s vámi a na to, co se nám společně podaří. Je pro nás vždy znovu a znovu velkým zážitkem být u toho, když u našich klientů dochází ke změnám, které oni sami chtějí a díky nimž žijí spokojenější život.