Rodinná terapie

 

Jedná se o terapeutická sezení s celými rodinami, které chtějí něco ve svém životě zlepšit, vyřešit, posunout. Lidé se na nás v rodinných konzultacích obracejí s nejrůznějšími problémy, například:

  • problémy v komunikaci,
  • řešení vztahové krize – nevěra, odcizení, ztráta důvěry …,
  • hledání nového nasměrování pro společný život rodičů a dětí,
  • zvažování pěstounské péče nebo osvojení,
  • potíže v náhradní rodině,
  • snaha o rozvod s co nejmenšími negativními následky pro všechny zúčastněné.

Konzultace trvají obvykle hodinu (60 min.) a během nich se s klienty zaměřujeme především na to, co si přejí ve svém životě změnit a na zdroje, které k tomu mají k dispozici. Snažíme se najít nějaký společný cíl či směr. Problémy často bývají velmi složité (různé příčiny, různé vztahy, různé souvislosti), ale řešení tak složitá být nemusejí.

Při konzultacích se snažíme zaměřit na řešení. To nebývá snadné, protože spousta lidí se snaží přijít na to, v čem je problém, kdo za něj může, proč se stále děje… Často se v rodině někdo označí za „příčinu“ problému – ať už někdo z rodičů nebo dítě. Podobné obviňování většinou nikam nevede. Nechceme opakovat to, co nefunguje a místo toho se snažíme zaměřit konstruktivně na to, co by všechny posunulo někam dál.

Při konzultacích vnímáme všechny členy rodiny včetně dětí jako osoby, které si zaslouží náš respekt. Většinou dokážeme nějak pochopit všechny, ačkoli mají třeba i opačné názory a postoje. Otázka zní, jak v té změti různých názorů, postojů a přání najít nějakou cestu k řešení. Tato otázka je pro nás tak důležitá, že se snažíme na ni zaměřit tak důkladně, že se nenecháme vyrušit méně důležitými věcmi.

Jak víme, že to funguje?

Podle čeho se dá poznat, že rodinná terapie není plané povídání, ale že přináší pozitivní změny? Asi nikdo nepochybuje o moci slov – už Freud tvrdil, že slova mají magickou moc, protože dokáží člověka povzbudit a uzdravit nebo jej naopak učinit nešťastným. Ale ne všechna slova pomáhají, některá jako by nepůsobila vůbec a jiná i škodí.

Takže ještě jednou – jak víme, že to funguje právě u nás? Je to celkem jednoduché - jsme zvyklí se našich klientů ptát, protože jen oni mohou posoudit, jestli jsme jim užiteční a skutečně jim pomáháme. A když nám naši klienti řeknou, že jim to pomohlo, ptáme se v čem konkrétně, abychom věděli, na co se dále zaměřit a co rozvíjet a co naopak vynechat. A největším úspěchem je, když jsou spokojeni všichni členové rodiny.