Párová terapie

 

Jedná se o terapeutická sezení s páry, které chtějí něco ve svém společném životě zlepšit, vyřešit, posunout. Lidé se na nás v párových konzultacích obracejí s nejrůznějšími problémy, například:

  • problémy v komunikaci,
  • řešení vztahové krize – nevěra, odcizení, ztráta důvěry …,
  • hledání nového nasměrování pro společný život,
  • násilí jednoho vůči druhému,
  • snaha o rozvod s co nejmenšími negativními následky,

Párové konzultace trvají obvykle hodinu (60 min.) a během nich se s klienty zaměřujeme především na to, co si přejí ve svém životě změnit a na zdroje, které k tomu mají k dispozici. Snažíme se najít nějaký společný cíl či směr. Problémy často bývají velmi složité (různé příčiny, různé vztahy, různé souvislosti), ale řešení tak složitá být nemusejí.

Při konzultacích se snažíme zaměřit na řešení. To nebývá snadné, protože spousta lidí se snaží přijít na to, v čem je problém, kdo za něj může, proč se stále děje… Podobné debaty pravděpodobně většina párů již mnohokrát absolvovala předtím, než dorazili na terapii. A kupodivu – nikam takové debaty většinou nevedly! Nechceme opakovat to, co nefunguje a místo toho se snažíme zaměřit konstruktivně na to, co by oba posunulo někam dál.

Při konzultacích vnímáme oba své klienty z páru jako rovnocenné partnery. Většinou dokážeme pochopit oba, ačkoli mají třeba i opačné názory a postoje. Nemáme důvod se přiklonit na jednu stranu a spojit se s ní proti druhé straně. Vnímáme to jako neprofesionální a neužitečné, protože oba klienti si při párové terapii zaslouží stejný respekt bez ohledu na to, kdo co zavinil. Nejsme u soudu, ale v terapii, proto nehledáme viníky k odsouzení, ale společně s klienty hledáme cestu vpřed.

Jak víme, že to funguje?

Podle čeho se dá poznat, že párová terapie není plané povídání, ale že přináší pozitivní změny? Asi nikdo nepochybuje o moci slov – už Freud tvrdil, že slova mají magickou moc, protože dokáží člověka povzbudit a uzdravit nebo jej naopak učinit nešťastným. Ale ne všechna slova pomáhají, některá jako by nepůsobila vůbec a jiná i škodí.
Takže ještě jednou – jak víme, že to funguje právě u nás? Je to celkem jednoduché - jsme zvyklí se našich klientů ptát, protože jen oni mohou posoudit, jestli jsme jim užiteční a skutečně jim pomáháme. A když nám naši klienti řeknou, že jim to pomohlo, ptáme se v čem konkrétně, abychom věděli, na co se dále zaměřit a co rozvíjet a co naopak vynechat. A největším úspěchem je, když jsou spokojeni oba partneři.