Konzultace s využitím reflektujících týmů

 

Jedná se o terapeutická sezení s jednotlivci či páry a rodinami s využitím týmu odborníků, který přichází se svými reflexemi. Je to mimořádná příležitost – klientovi nebo klientům se na jednom sezení věnuje několik odborníků najednou! Známé přísloví říká, že „víc hlav víc ví“ a zkušenost našich klientů, kteří zažili konzultace s reflektujícími týmy, to potvrzuje. Jistě není náhodou, že ti, kteří reflektující týmy zažili, se chtějí objednávat již jen na konzultace s týmem!
Jistým rizikem ale je, že víc hlav může znamenat i větší zmatek.

Proto má reflektující tým svá pravidla:

Tým sedí odděleně v kroužku, terapeut vede konzultaci s klienty a členové týmu jen poslouchají. Po nějaké době terapeut požádá tým o jeho reflexe. Členové reflektujícího týmu si povídají jen mezi sebou, klient i terapeut jen poslouchají, mohou si dělat poznámky, pokud je něco zaujme. Až tým skončí (zpravidla 5 -10 min.), pokračuje terapeut v rozhovoru s klientem o tom, co zaznělo z týmu zajímavého anebo o nových tématech.

Práce s reflektujícími týmy přináší mnoho zajímavých nápadů a podnětů a je mezi klienty velmi oblíbená, její nevýhodou je finanční nákladnost. Proto nabízíme konzultace s reflektujícím týmem jen v omezeném množství převážně v rámci dotovaných programů (vzdělávací projekty). Pro bližší informace o volných termínech a podmínkách kontaktujte koordinátora reflektujících týmů Pavla Vítka (napsat nebo volat 777 800 346).

 

Naše pojetí práce s reflektujícími týmy vychází z práce Toma Andersena (viz obrázek). Pokud se o historii tohoto způsobu práce chcete dovědět více, informace najdete například zde.